Portfolio > Thangka

A more detailed image of White Tara's lotus throne.

traditional, tibetan painting, thangka painting, tibetan art, Buddhist art, Buddhist Painting, White Tara, White Tara Thangka
White Tara Thangka (detail)
mineral pigment, watercolor, ink, acrylic, gold
32x48"
2014